Blues

De blues is ontstaan in het diepe zuiden van de Verenigde Staten van Amerika op de katoenplantages uit o.a. worksongs en ringshouts en field hollers. Voor de slaven was muziek maken, met of zonder instrument, de enige uitlaatklep voor hun lijden en verzuchting. Vanwege de melancholische toon van de muziek werd deze blues genoemd. De blues die zich op het platteland ontwikkelde wordt in het algemeen met ‘country blues’ aangeduid.

Als gevolg van de trek naar de steden – vooral in het noorden – kwam de blues tot verdere ontwikkeling. Vooral het gebruik van de elektrische gitaar in de 30-er jaren gaf een grote impuls aan de ontwikkeling. De meer up-tempo variant van de blues zou later de grondslag vormen voor de rhythm-and-blues en de rock ’n roll en zo verder de basis vormen voor alle popmuziek die daarna is gevolgd. Met name Britse groepen als The Rolling Stones en Led Zeppelin en artiesten als John Mayal en Eric Clapton waren van belang voor een heropleving van de oorspronkelijke ‘urban’ blues.

De cajun muziek en de oorsprong daarvan is nauw verwant aan de blues, maar het gebruik van de viool, de triangel en de accordeon en het gebruik van het cajun-Frans geven de muziek een zeer eigen geluid. Bovendien heeft de muziek een feestelijk karakter en is vooral dansmuziek. De modernere variant die zich later heeft ontwikkeld, wordt aangeduid met de term ‘zydeco’.

Blues, in welke vorm dan ook, is een muziekstijl die je grijpt en vasthoudt. De emotie die uit de muziek spreekt, gepaard aan het technisch kunnen van de solisten betekent voor velen een levensstijl. BBM Artiesten & Evenementen werkt samen met blues artiesten in alle genres en raakvlakken; van country blues tot de stevige urban blues en western swing en geniet er graag van mee.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.