Dordrecht

Hoe dichter bij Dordt hoe… U kent het gezegde vast wel. Maar wij zijn het er niet mee eens. Dordrecht is doorgaans een plaats waar u op de autosnelweg langskomt en verder geen aandacht aan besteedt. Dat is eigenlijk jammer, want de stad heeft een roemrucht verleden en is een bezoek meer dan waard.
Historie

Dordrecht ontstond als een kleine nederzetting, maar groeide al snel uit tot de belangrijkste stad van het middeleeuwse Holland. Daar komt een einde aan als door de Sint Elisabethsvloed van 1421 het achterland overstroomt en niet meer als afzetgebied fungeert. Een grote standsbrand in 1457 doet de rest. Maar de stad wint – ook dankzij de stapelrechten die behoorlijk wat geld in het laatje brengen – weer aan belang tijdens de opstand tegen de Spaanse overheersing. Ze schaart zich aan het einde van de 16e eeuw aan de zijde van de geuzen.

De Eerste Vrije Statenvergadering, van waaruit de opstand verder gecoördineerd werd, vond in Dordrecht plaats. Bovendien is de stad bekend om de Dordtse Synode van 1618-1619. Hier werd een stuk Nederlandse geschiedenis geschreven.

Bijbelvertaling

Maar daar bleef het niet bij. De synode besloot ook dat de bijbel naar het Nederlands vertaald moest worden. Na een aantal jaren werd dit besluit overgenomen door de Staten-Generaal. Bovendien werd het vertalen bekostigd door diezelfde Staten-Generaal. Vandaar dat men spreekt van de “Statenbijbel”. Pas in 1635 verscheen de eerste vertaling, die een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Want de Statenbijbel ligt ten grondslag aan het standaard-Nederlands zoals zich dat in de 17e eeuw heeft ontwikkeld.

Dordtenaar Johan de Witt wordt raadspensionaris en de machtigste man van het land. Té machtig, want hij wordt met zijn broer met stilzwijgende instemming van de stadhouder gelyncht door het volk.

Van vervallen industriestad tot gerestaureerde charme

De 19e en 20e eeuw werden gekenmerkt door cholera-epidemieën en het in verband daarmee dempen van de binnengrachten. Er werd wel een waterleiding aangelegd. De stad verviel mede door deze rampen van een rijke handelsstad in een verarmde industriestad. Tegenwoordig heeft de stad een mooi gerestaureerde binnenstad. Het verhaal van de geschiedenis valt aan de hand van de vele nagelaten sporen prachtig te vertellen. Monumenten en oude havens bepalen immers de sfeer.

Dordrecht nu

Dordrecht is gelukkig niet alleen bekend van bijvoorbeeld statenbijbels. Er worden ook smakelijke jenevers en likeuren gedistilleerd door creatieve en smaakvolle lieden. Drankjes die geproefd moeten worden. Rest ons nog te vermelden dat tal van restaurants uw verblijf in deze stad nog verder kunnen veraangenamen.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.