Jubileum

Bij een jubileum wordt stilgestaan bij de tijd die verstreken is. Er wordt teruggedacht aan alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Leuke zowel als minder leuke. Dat kan op gepaste wijze gebeuren, maar het kan ook relativerend en met een kwinkslag. Want uiteindelijk wordt bij een jubileum toch gevierd dat er een tijdvak is voorbijgegaan en dat we daarvan getuige zijn geweest.

Onze ervaring leert dat het nog niet zo eenvoudig is om een manier te vinden om zo’n jubileum vorm te geven. Anders dan de geijkte vorm van de koffie met gebak en de bitterbal bij de pils. BBM Artiesten & Evenementen vindt het juist een uitdaging om voor uw jubileum iets speciaals te bedenken. Een verrassende en misschien niet alledaagse vorm. Een jubileum waarover wordt nagepraat, misschien wel bij het volgende jubileum.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.