Onbekend Antwerpen

Antwerpen: één van de parels van Vlaanderen. Vooral de oude binnenstad is oogverblindend mooi. Dat weet bijna iedereen. De prachtige gevels op de Grote Markt, de kathedraal, het Steen, de kaaien. Maar wat u misschien nog niet wist…
Historie

Het zal u niet bevreemden dat Antwerpen als een kleine nederzetting aan de Schelde is ontstaan. Bij opgravingen werd er vooral veel Romeins aardewerk gevonden. Toen die Romeinen zich terugtrokken bleef de nederzetting gehandhaafd. De vikingen zijn ook nog eens langs gekomen om de stad – voor zover daarvan sprake was – plat te branden. Uit archeologische vondsten is volgens deskundigen af te leiden dat Antwerpen al vroeg enig belang verwierf. Vermoedelijk werd er rond 900 al een omwalling gemaakt. Vanaf dan ontwikkelt de nederzetting zich tot een machtscentrum. In het begin van de 16e eeuw was Antwerpen één van de belangrijkste steden van Brabant en was een geduchte concurrent van Brugge. Niet alleen als handelsstad kende Antwerpen een ongekende groei, maar ook als cultureel centrum. Vooral de schilderkunst bloeide.

Calvinisme

De opkomst van het calvinisme halverwege de 16e eeuw luidde een roerige periode in voor de stad. Ook in Antwerpen ging men zich verzetten tegen de Spaanse overheersers en het katholicisme. Men sloot zich aan bij andere Nederlandse gewesten die de keizer niet langer als zodanig accepteerden. Tijdens de 80-jarige oorlog werd de stad meerdere keren geplunderd. Toen de stad weer door de Spanjaarden dreigde te worden ingenomen, vluchtte een groot deel van de bevolking naar de noordelijke gewesten en beleefde daar hun Gouden Eeuw. De Schelde werd afgesloten. De stad zou in economisch opzicht wegkwijnen. Dit duurde tot 1792 toen de stad door Franse revolutionaire legers werd veroverd en de Schelde weer open ging, maar de handel wilde niet meer echt op gang komen.

Wereldhaven

In 1830 scheidden de Belgen zich af van de Nederlanden. Er werd uiteindelijk een verdrag gesloten dat de vrije doorvaart over de Schelde garandeerde. Nu kwam de handel wel op gang en Antwerpen groeide uit tot een wereldhaven. Van houten schepen naar stalen schepen, van zeil naar stoom. Van trage naar zeer snelle schepen. En Antwerpen groeide mee met de steeds toenemende volumes van de handel. De havens werden steeds groter, de stad breidde zich uit, de bevolking nam toe in omvang en de behoefte aan een steeds ruimer vaarwater werd groter. Een ontwikkeling die heden ten dage nog steeds doorgaat.

Antwerpen nu

Ondanks het feit dat Antwerpen in beide wereldoorlogen doelwit is geweest van aanvallen, waarbij een groot aantal slachtoffers viel, zijn er veel monumenten behouden gebleven. De Antwerpse binnenstad staat dan ook vol met schitterende gevels, om van de prachtige kathedraal maar te zwijgen. De sfeer in Antwerpen is altijd zeer aangenaam. De vele terrassen, de echte volkscafés, de bijzondere winkeltjes naast het aanbod van de grote ketens, musea, bijzondere wijken, parken, het enorme culturele aanbod. En toch zijn er ook in de grote drukte van deze stad nog vele plekjes te vinden, die slechts weinigen kennen. Of waar u alleen onder begeleiding mag komen. En soms zijn er ook plekken waar aan je op het eerste gezicht niets ziet, maar die een bijzonder ‘geheim’ herbergen. Een geheim dat beslist onthuld moet worden. De havens kennen zo’n geheim niet hoor. Daarover wordt in geuren kleuren verteld en u zult versteld staan van de grootte en het zal u duizelen van de getallen. Wedden dat u aan het eind van de trip verlangt naar een stevige maaltijd met een heerlijk Belgisch bier…

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.