Op avontuur in de Biesbosch

De Biesbosch is ontstaan in de eerste helft van de 15e eeuw na de Tweede Sint-Elisabethsvloed, waarbij langzamerhand een binnenzee ontstond van 300 km² die onder invloed stond van rivierwater en het getij. Het rivierwater bevatte zand en slib dat naar de bodem zakte en er ontstonden hoge zandplaten waar plantengroei op kwam. De Biesbosch werd een zoetwatergetijdengebied. Daar zijn er maar weinig van in Europa. Het is een gebied geworden van eilanden en slingerende waterwegen. De plantengroei en opslibbing werden door de mens beïnvloed.
De Tweede Wereldoorlog

De Biesbosch was een geschikte plek om personen en goederen te verbergen. Het verschil tussen eb en vloed was bijna twee meter, dus men moest goed de weg kennen. Het waren dan ook alleen lokale verzetsmensen die zich daarheen begaven. In 1900 werd door de Biesbosch een dijk aangelegd. Om de drukste vaarroute niet te blokkeren werd een doorgang bij het Brugje van St Jan opengelaten. Er kwamen keerdeuren die in geval van nood gesloten konden worden. Vanaf het Brugje kon je over die dijk naar de noordkant van de Biesbosch lopen (ruim 8 km) of naar de zuidkant, waar je met een veerboot de Amer kon oversteken. Het Brugje was de enige plek waar voetgangers konden oversteken. Eind 1944 werd Nederland ten zuiden van de Amer bevrijd. Veel deserterende Duitsers probeerden de Biesbosch over te steken naar bevrijd Nederland. In 1944 werden 75 Duitse militairen en een vrouw door het verzet opgepakt, meestal bij het Brugje van St Jan, en in twee rietaken gevangen gehouden. Eén van de problemen was om aan voldoende voedsel te komen. Na enkele weken werden de gevangenen overgedragen aan het Poolse leger in Noord-Brabant. Het verzet maakte ook geregeld nachtelijke oversteken, het zogenoemde crossen, om mensen en berichten vanuit bezet gebied over te brengen en voedsel en medicijnen mee terug te nemen. Tijdens de oorlog zijn 16 neergeschoten vliegtuigen in de Biesbosch terechtgekomen .

Watersnood en Spaarbekkens

Na de watersnoodramp van 1953 werden in het kader van het Deltaplan de grootste zeearmen afgesloten. Het getij ging terug van gemiddeld 2 meter naar gemiddeld 20 centimeter Het gebied veranderde in een moerasgebied waar het hoogteverschil tussen de platen en de geulen geleidelijk minder werd. De biezenvelden, rietgorzen en wilgengrienden verdwenen. Op enkele plaatsen bestaat nog het traditionele hakhoutbeheer. Voor de bereiding van drinkwater zijn er drie spaarbekkens. Om te controleren of het aangevoerde water van goede kwaliteit is worden vissen gebruikt. Als die gezond zijn zwemmen ze tegen de waterstroom in. Als ze minder gezond zijn, doen zij dat niet en komen zij tegen een rooster aan, waarin sensoren aangebracht zijn die alarm slaan. Voordat men het water in Rotterdam gebruikt, wordt het experiment herhaald met forellen die nog gevoeliger zijn. Drinkwater wordt vanuit de Biesbosch geleverd aan Rotterdam, delen van Noord-Brabant en delen van Zeeland.

Bevers en otters

De Biesbosch is een prima plek voor veel vogels. Er zijn een aantal vogelkijkhutten waar u allerlei vogels kunt spotten. Heel stil zijn en de adem inhouden graag! In de Biesbosch woont sinds enkele jaren een koppel zeearenden. In 2011 werd voor het eerst een jonge zeearend gesignaleerd. In tegenstelling tot de visarend, die alleen vis eet, is de zeearend een alleseter. Als de zeearend ergens in de lucht ‘hangt’ en op zoek is naar een prooi, ontstaat er grote onrust bij de vogels op het land of op het water. Stel toch voor dat u die zeearend ziet!

Er is ooit een aantal bevers uitgezet. De dieren kwamen uit de voormalige DDR en werden voorzien van een zendertje. Zij werden vijf jaar lang gevolgd, maar dat waren ze in de DDR al gewend waarschijnlijk. Hun aantal neemt toe. Men verwacht dat er binnenkort ook weer otters komen.

De verkenning

U begrijpt dat er vele mogelijkheden zijn om de Biesbosch te verkennen. In de buurt van Dordrecht in Zuid-Holland of juist aan de Brabantse kant. Er kan gelopen worden, geroeid worden, gepeddeld met een kano, u kunt de fluisterboot nemen of een grotere rondvaartboot.

Honger gekregen? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Na zo’n actieve dag en zoveel indrukken opgedaan te hebben. Gelukkig zijn er rond de Biesbosch veel mogelijkheden om de inwendige mens te versterken. Wij verwachten dat er vlees van het hekrund op de kaart staat.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.