Personeelsfeesten

Het organiseren van een personeelsfeest is bepaald geen sinecure. Als het om een grote groep personen gaat, vragen vooral logistieke problemen om een creatieve oplossing. Als het om een kleine groep gaat geldt het gezegde: zoveel mensen, zoveel wensen. Hoe dan ook: de uitdaging is om een programma samen te stellen dat elke deelnemer een tevreden en voldaan gevoel geeft.

De ervaring leert dat men wel weet wanneer er een personeelsfeest plaats zou moeten vinden, maar dat men van de vorm waarin nog totaal geen idee heeft. Daarom gaat het team van BBM Artiesten & Evenementen het gesprek met u aan om dat te bepalen en zodoende een passende vorm te bepalen.

Allereerst wordt bekeken welk karakter het evenement moet hebben. Wordt het een feest met artiesten, een sportieve happening, een stadsbezoek, een cultureel evenement of misschien een combinatie daarvan? Als we dat weten, kan beoordeeld worden of het tijdstip goed gekozen is, welke locatie het meest voor de hand ligt, welke technische faciliteiten er nodig zijn, welk vervoer het meest geschikt is, de catering, de artiesten die het evenement onvergetelijk maken… Maatwerk dus.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.